děláme
vlny
v krajině

Zaměřujeme se na ochranu přírody a životního prostředí…

Plánujeme a realizujeme přírodě blízká opatření v krajině…

Zapojujeme veřejnost do řešení klimatické změny…

Klademe důraz na vzdělávání a osvětu…

PROJEKTY

Příměstský park Soutok

Návrh bez názvu - 1

Young Cross-border Makers of the Resilient Landscapes

adapt1

Sucho a povodně mladým jde o hodně

CO UMÍME

Realizace a koordinace
projektů

Adaptační strategie krajiny na klimatickou změnu

Dotace v oblasti ochrany přírody a krajiny

Programy a vzdělávací semináře pro školy

Semináře, konference
a workshopy

Adaptační
a krajinářské studie

Konzultace a poradenství
v oblasti adaptace krajiny

Vzdělávání veřejnosti
a občanská participace

Zpracování komplexních vodohospodářských studií

KONTAKT

Krajinohled, z.s.
Krásný Les 357
403 37 Petrovice
IČ: 05845301
info@krajinohled.cz, jmeno.prijmeni@krajinohled.cz

Krajinohled jsou tito lidé:

Martin Čermák, Daniela Deutelbaum, Petr Gebouský, Dana Měchurová, Jana Moravcová, Lucie Obstová, Daniel Řezníček, Jan Staroba, Tereza Vohryzková a mnozí další.